Regulamin sklepu

infolinia: 536263986  e-mail: vickistoreoutlet@gmail.com

1.Sklep internetowy WIKTORIA GŁOWIAK VICKISTORE OUTLET

dostępny pod adresem internetowym vickistore.pl prowadzony jest przez Wiktorię Głowiak. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.

Adres: Poleska 32/25, 51-354 Wrocław

NIP: 8952209987

Konto bankowe: 35 1020 5226 0000 6002 0656 9646

2.Sklep internetowy pod adresem vickistore.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu, zawierając umowę pomiędzy Sprzedającym (sklep) a osobą zamawiającą (Kupujący).

3.Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

4.Wszystkie ceny podane na Vickistore.pl są cenami netto wyrażonymi w polskiej walucie. Koszt doliczany do ceny produktu to koszt wysyłki, w który wliczony jest także koszt opakowania.

5.Rejestracja w sklepie vickistore.pl jest bezpłatna.

6.Zamówienia w sklepie można składać 24 godziny na dobę. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest jego prawidłowe opłacenie zgodnie z formami płatności dostępnymi w chwili składania  zamówienia.

7.Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

8.Po złożeniu zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu maila potwierdzającego złożenie zamówienia, które należy prawidłowo opłacić zgodnie z dostępnymi w danej chwili metodami płatności. Np. złożone zamówienie z wyborem szybkich płatności elektronicznych i wycofanie transakcji takie jak nieopłacenie zamówienia powoduje jego anulowanie przez Sprzedawcę.

9.Zamówienia wysyłane są w ciągu 1-3 dni roboczych od wpływu środków pieniężnych na konto.

10.Zamówienie wysyłane jest do Kupującego wraz z dowodem sprzedaży lub na życzenie- Fakturą bez Vat.

11.W ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia, Kupujący ma prawo zwrócić zakupiony produkt bez podawania przyczyny na mocy obowiązującej ustawy konsumenckiej. Należy zgłosić chęć zwrotu towaru na adres mail: vickistoreoutlet@gmail.com Następnie w ciągu 14 dni kalendarzowych należy odesłać zakupy na adres firmy. Zwracany towar będzie przyjmowany tylko w stanie nienaruszonym z oryginalnymi metkami.

12.Kupujący nie ma prawa do reklamowania zakupionego towaru, gdyż firma zajmuje się sprzedażą odzieży outletowej i używanej.

13.Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

14.Sprzedający  zobowiązuje się do ochrony danych osobowych na podstawie ustawy "O ochronie danych osobowych" z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204). Dokonując zakupu, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedającego w celu tylko i wyłącznie realizacji zamówienia.

15.Sprzedający zapewnia Kupującemu obsługę następujących rodzajów kart płatniczych oraz przelewów online z banków: W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupujacego kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

16.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Dotpay Sp. z o.o.

17.Czas realizacji zamówienia przy płatności kartą płatniczą, liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

18.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

Twoje konto

Pomocne linki

Informacje

O firmie

Ostatnio przeglądane

Realizacja Soluma.pl © 2016 vickistore.pl. All Rights Reserved.